Hiếp dâm vợ ngay trước mặt công an và nhiều người hàng xóm